رویش ناگزیر دشتی از جوانه ها ...

اسم تو تکثیر می شه تو خیابونا ...

/ 27 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاییز بلند

دروووووووووووووووووووووووود اسمش تکثیر میشه تو اراده ها...

مریم ترین

سلام...رسمش هم همینطور...

می نو

صب بیدار شد از خواب و تو آینه خودشو دید که شده بود عین ِ یه جنازه که خیلی وقته مرده بود اون زندگی نکرد، فقط زنده بود تلوزیونو رو شن کرد و دید خیابون پر ِ از مردم بعیدِ که این همه زن و مرد و پیر و جوون ریختن بیرون و وقتش رسیده که شنیده بود ، حق گرفتنی ِ حق می مونه این نا حقه که رفتنیه مادرش نهیش کرد و گفت نرو این همه که مردن یا تو بندن چی شو(شد) کسی میاد بپرسه حا لشونو؟ کی جواب میده و میدونه دردشونو؟ به خدا تکون نمی خوره آب از آب حق چیه؟ فقط اسمش اومده تو کتاب اما ندا ، ندایی از تو خیابونا می شنید که می گفت : ندا بیا امروز روز تواِ توی خیابون می خوان عروسی بگیرن برات ندا جون که مسیح مرگ و بزایی باکره امیر آباد خون میخواد ، منتظره داماد گلوله ست و میشنه توی تنت حجله آماده ست واسه بردنت خدا ببین حرمتت و شکستن مریم باکره تو به گلوله بستن ببین افتادیم گیر یه مشت درنده ببین قیمت آدم اینجا چنده تو با نگات چی می خواستی بگی ندا؟ من خفه خون نمی گیرم این صدا جاری توی کوچه پس کوچه های شهر از خون تو قرمزِ سنگ فرشا بخواب چشاتو روی هم بذار ندا دیگه ترسی نداری که چی میشه فردا بخواب که اگ

می نو

بخواب که اگه من و ما بیداریم اسم تو تکثیر می شه تو خیابونا دست از خونش بردارین بند نمیاد این خون هزار ساله که جاریه این خون ندا نیست خون وطن وطن غریب ، وطنی که بی کفن ِ وطنی که از توش من و فراری دادن آدمایی که حتی با خودشون بدن چه انتظاریه که کسی مث ندا رو نکشنش و به گلوله نبندن من ، ولی ، اما ، اگر ، شاید دیگه نمی گم ، فقط یه چیز ، باید من حقم و می خوام و صد تا مث ندا تو خیابونن همه یک صدا : بکشید مارو ، حق گرفتنیه حق می مونه ، نا حقه که رفتنیه تا وقتی که کسی حقمون و نداده هر روز ، هر شب ،همین بساطه شاهین نجفی

می نو

حال کردی پشت کارو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ترکوندی حالمون و اونشب با این آهنگ بابا[ناراحت]

الهام

بیچاره نداها... بیچاره ما...

غزل خونه

این عکس و از همه مهمتر ایده ی این کار، همونقدر تن آدم رو میلرزونه که آهنگ شاهین نجفی

www.whoami.blogsky.com

ندا....اسمی که در تاریخ جاودانه شد...عجب کار بکری کردند.