پیش آپدیت !

 

 

آپدیتیزاسیون تا ساعاتی دیگر ... !

من

/ 422 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.

.

...

...

.

.

گارسیا

میگم اینجا رو تبدیل به اتاق گفتگو میکردی کارت میگرفت ها! [خرخون] چه خیل جمعیتی بیکاری اینجا ریخته![متفکر] من جمله خودمان[نیشخند]

نگار

شوخیت گرفته دادا !! من هر بار میام اینجا صرفا عکس پروفایلت آپدیتیزه شده که !![نیشخند]

سیروس

عجبا! برو بچه ها همه جمعنو خوش می گذره،کی به آپ کار داره ها!؟ اقا اپ بفرمایید دیگه مکالمات تموم شد[نیشخند]

.........