زندگی شاید کیلاست ...

سبزینهء سبزآبی ... زندگی همین سوپرمارکت خیابان آزادی ست ... همین قدر در نگاه خام اول بزرگ ( طولانی ) و وختی دقیق می شوی خیلی کوچک ( کوتاه ) ... با قفسه های رنگارنگ پر از طعمهای مختلف ندیده و نچشیده ... در کنار معدود طعمهای چشیدهء دیده ... زندگی طعم بی نظیر این کیلای تمشک است ... با تردی دانه هایش زیر دندان ... اصلن سخت نبود دل بریدن از صبحانه های کلیشه ای ... نیاز به ناگهانی ، کودکانه و با لبخندی شیطنت آمیز دست توی قفسهء سوم یخچال بردن داشت فقط ... اصلن سخت نبود ... حق با توست عزیز ... حق بی مبالغه با زیبایی ست ...

دوستت دارم نازنینم ... یه دنیا ...

این دنیا ... و اگر بود ... اون دنیا ...

همین ... لبخند بزن لطفن ... خلاص ... 

/ 61 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا باقري شاد

خب من رو ياد آلوچه انداختي و دلم آب شد...

نگار

پشیمون شدم ... اصن از این تاییدی خوشم نمیاد.

فریبا

[رویا]

مامادو

حیف هر کاری کنم دستم تو مانیتور نمیره ...[خوشمزه]

مامادو

زندگی پره از طمعهایی که ما حتی جرات نمی کنیم بهشون فکر کنیم ...

مامادو

مادر چطورن ؟؟؟و مریم ترین ؟؟؟ بدترین روز زندگی اون وقتیه که مادرت خسته روی تخت بیمارستان خوابیده بشه و تو فقط مجبوری نگاه کنی و پشت خنده های الکی ...زار زار برای خودت گریه کنی ... چن باری که مادر بیچاره ام به بهانه بی خودی و ناگهانی رو تخت بوده رو هیچ وقت نمی تونم از ذهنم پاک کنم ...

مهسا

وحید حالش خوبه محسن؟ نه پست جدید می‌گذاره و نه آن‌لاین هست این اواخر . چی‌کارش کردی بچه رو؟[منتظر]

شکلات تلخ

زندگی همین است که هست نه بیشتر نه کمتر . والسلام [بغل]