مغزهای شیطون بلا ! - ( 2 )

***

پی توضیح واضحات نوشت ! : تبلیغ نوعی نرم کنندهء لباس !

***

***

پی توضیح واضحات نوشت ! : تبلیغ سری جدید  BMW !

/ 679 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صنم

[ناراحت]

تیشتریا

دلخور نشین محسن خان از اولشم که شروع کردیم گفتیم واسه خنده اینکارو بکنیم. من معذرت می خوام... شبتون خوش[لبخند]

صنم

ببخش مارو آق پاییز ما منظوری نداشتیم به خدا!![ناراحت]

پاییز بلند

دارم اینجا هزارتا جواب به خانمم پس میدم که هی میگه داری با کی چت میکنی , دیر جواب میدی؟ چشاتو در میارو... [شوخی] ژچبعد شماها... [ناراحت]

صنم

بازم شرمنده!!

پاییز بلند

شب همتون شاد [چشمک] تیشتری خوب بخوابی صنم شبت رویایی

صنم

مرسی شب تو هم پر ستاره!!

.

..

غزل خونه

والله با توضیح واضحاتتم باز من بی او و رو نفهمیدم...