آدمی زاد ...

بی ادبی می شود به ساحتتان ولی باور بفرمائید که ...

بعضی وختها آدم مثل سگ قفل می کند !

فرق نمی کند برای چه کاری ...

هر کاری ... هر چیزی ...

برای رفتن ... برای ماندن ...

برای بودن ... نبود شدن ... خاصه در بهار ...

حتی برای روزنوشت های بی سوژه و دری وری نوشتن ...

/ 216 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دخترآبان

میخوای فردا ویدئویی که باهاشون درست کردم رو بدم رامین بیاره برات دور همی بشینید با وحید و حمید و مریم ببینید ؟!!! [نیشخند]

.

..

رفیق

اول که میای بخوانی میگی:اوووووه این پست کوچولو 200 وخورده ای کامنت داره چه باااااحاله اینجا.امابعدکه چندکامنت میخوانی میبینی دو یاسه نفر+صاحاب وبلاگ 90% کامنتها راگذاشتن...این دیگه چت کردنه ومعنا ومفهوم آن این نیستکه کامنت گذاردنه. [بازنده]

یوتاب

عجیب بود این پست!!!! ولی من حسش کردم

محبوب

شما از قفل کردنتان هم نوشته های قشنگ بیرون می زند . عجیب عجیبید برادر !

سال صفری

خیلی خیلی دقیقآ!