معجزه کنار بزرگراه کثیف و شلوغ یعنی ...

صبح شمبه است ... خواب آلوده و مضمحل پشت فرمان نشسته ای ... انگار صد سال است که شمبهء خاکستری تمبل گند ، با نامردی تمام هیکلت را از رختخواب کنده و رانده تو را از آسایش و تو رانده ای سمت محل کارت ... شاید هم هزار سال ... و حتی بیشتر ... جددن قد یک عمر خسته ای ... داری ذوب می شوی ... داری وا میروی روی صندلی رنگ و رو رفتهء سوراخ از آتش سیگار ماشین مثل خودت لکنته و خسته ات ... مثلن اول هفته است ... مثلن یک روز و نیم استراحت کرده ای خیر سرت که بازسازی کرده باشی از دست رفته های شش روز تکراری را ... اما داری شُرره می کنی ... داری از هم می پاشی لای دندان های غول ترافیک صبحگاهی و خیلی چیزهای دیگر که شاید خودت هم ندانی چیست ... یکی ش همین هُرم تنورهء دیو تهران ابرشهر عوضی پر هیاهوی سراسیمهء گیج آب در خوابگه مورچگان ... چقدر کسره داشت این جملهء آخر ... اما مهم نیست ...

با حالی که ذکرش رفت ... کنار بزرگراه کثیف و شلوغ با چشمان خواب آلودهء ناباور ، دیدن رنگین کمان کوچک اما به غایت زیبایی که حاصل فوران آب از یک لولهء سوراخ شده است ، اگر معجزه نیست اسمش چیست ؟ ... و اگر معجزه است معنا و تعبیرش یعنی چی ؟ ...

یعنی خیلی چیزها ...

خیلی ... 

لااقل برای من ...   

/ 78 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منوخودم

من نمیدونستم این فرزام اینقدر دهن لقه... یکی نیست بهش بگه آخه آدم نا حسابی اگه یکی از این اوزی ها اینجا رو بخونه که کارت زاره... مخصوصن الان که یکمی چاق شدی و گوشت به تنت اومده...

مسی ته تغاری

خوشم میاد که نکات رو خوب میگیری بیشتر برو تو کارنکات ریز

میرزاقلمدون

من فکر می کنم تو دیگه آپدیت نمی کنی !!مگه اینکه توی مسیرت یه سوراخ دیگه ببینی که از توش آب میزنه بیرون !!!!

محبوبه

آقای میرزا قلمدون لطفا کوتاه بیا داداش ، کلی ناز این کرگدن خان رو کشیدیم تا برگشته . حالا دیگه انتظار هر روز آپدیت کردن ازش نداشته باش دیگه !!!!!!!!! حالا همینکه بخاطر ما بیخیال دمبال زندگی رفتنش شده ، ماهم باید توقعمونو کم کنیم .

مست و دیوانه

نه معجزه ائی اتفاق افتاده نه چیزیف فقط خدا خواسته یه حالی بهت بده و اول صبحی کمی خوشحالت کنه همین. شاد باشی

خلاف جهت عقربه های ساعت

قطعا اومده بوده تا کرگدن خان باقرلو رو به وجد بیاره اول هفته ای...

حامد

می بینم که طرفدارا صف کشیدن ... هر کسی هم بود بر می گشت...

مریم

یعنی حسته نباشی از استراحت کردن

الهام

با این که رنگین کمان رو ندیدم اما انقدر قشنگ نوشته بودی که به همون اندازه لذت بردم... و چه قدر این شنبه ها له کننده اند!