همچنان میان برنامه !

به جان عزیزتان ما الان خیلی دوست داریم آپدیت کنیم ها ... ولی به همان دلیلی که مریم نوشته معذوریم در حد تیم ملّی هفت سنگ و بُزکِشی !

لذا جهت خالی نبودن عریضه و انجام فریضه عرض می کنیم خدمت انورتان که بروید در بازی کامنت دونی آلن شرکت کنید باشد که رستگار شوید !

***

پی رکورد نوشت ! :

ابر چند ضلعی ظرف ده دقیقه ده تا پست آپدیت کرده که یک رکورد گینسی محسوب می شود !

***

پی زنهار نوشت ! :

آنها که هنوز داستانی برای عکسداستان ننوشته اند بدانند که شیرم را حلالشان نمی کنم !

/ 104 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صنم

راسش تازه فهمیدیم معنی تیتیش یعنی چی!! والا هنوز نمی دونیم معنی ش ش ش ش ش ش ش شتیری یعنی جی؟؟

تیشتریا

آدم یاد شتر میفته. صنم این دکتر قلابی فرانسوی ما لکنت زبون داره فک کنم. می خواد تو رو هم اغفال کنه اونجوری بگی که بقیه نفهمن لکنت داره!

صنم

[نیشخند] چشم مامان هر چی شما بگین!![پلک]

پاییز بلند

نه عزیزان, من خدایی نکرده به شتر با این همه فواید عامه حرف بد نمیگم [نیشخند] ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش تیری هم یعتی تیشتیریه غلیظ با ته لهجه ی آبودانی [چشمک] این جور تلفظ رو هم دوس دارم ش ش ش ش ش ش شش تیری ای ش ش شش ش ش [نیشخند]

تیشتریا

بچه ها ما بریم لالا. شبتون قشنگ...[گل]

تیشتریا

[خنده] شتر چه فایده داره اونوخ که من ندارم؟[نیشخند] نمیذاریدآدم بره بخوابه ها!

صنم

مگه آقا پاییز شما آبودانی هسی؟؟

صنم

دکتر چی هسی پاییز خان؟؟!

صدف

کسی نبود [ناراحت]