زندگی شاید کیلاست ...

سبزینهء سبزآبی ... زندگی همین سوپرمارکت خیابان آزادی ست ... همین قدر در نگاه خام اول بزرگ ( طولانی ) و وختی دقیق می شوی خیلی کوچک ( کوتاه ) ... با قفسه های رنگارنگ پر از طعمهای مختلف ندیده و نچشیده ... در کنار معدود طعمهای چشیدهء دیده ... زندگی طعم بی نظیر این کیلای تمشک است ... با تردی دانه هایش زیر دندان ... اصلن سخت نبود دل بریدن از صبحانه های کلیشه ای ... نیاز به ناگهانی ، کودکانه و با لبخندی شیطنت آمیز دست توی قفسهء سوم یخچال بردن داشت فقط ... اصلن سخت نبود ... حق با توست عزیز ... حق بی مبالغه با زیبایی ست ...

دوستت دارم نازنینم ... یه دنیا ...

این دنیا ... و اگر بود ... اون دنیا ...

همین ... لبخند بزن لطفن ... خلاص ... 

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :