صف واستا بده !

از صُب کللهء سحر ناشتا و یه لنگِ پا واستاده ایم تو صف برای دادن مالیاتِ تاکسی ...

عجب زمانهء بدی شده ، آدم برای دادن هم باید تو صف واستد !

تازه التماس هم بکند !!

والا ما هم بچه بودیم ! ... ما هم خاکبازی کردیم !

تا جایی که یادمان می آید آن وختها ،

برای برعکسش ( آنهم تازه بعضی وختها ) صف بود !

کِی زمان ما اینطوری بود آخه ؟!

دولت مهر ورز و حکومت عدل علی که می گویند این است ؟!!

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
تگ ها :