عجب نازی داره دلبر !

1- چه صُبهای قشنگی دارد این روزها تهران ...

2- چه دوربینی دارد این ال جی کوکی !

3- چه عشقی دارد کللن عکاسی و فتوغراف !

4- چه مغز خالی و دل پُری دارد کرگدن !

5- چه حالی دارد کامنت گذار این پست !

6- چه حسسی دارد مخاطب دائمی اینجا !

7- چه روی سنگ پایی دارد صاحاب اینجا !

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها :