آدمی زاد ...

بی ادبی می شود به ساحتتان ولی باور بفرمائید که ...

بعضی وختها آدم مثل سگ قفل می کند !

فرق نمی کند برای چه کاری ...

هر کاری ... هر چیزی ...

برای رفتن ... برای ماندن ...

برای بودن ... نبود شدن ... خاصه در بهار ...

حتی برای روزنوشت های بی سوژه و دری وری نوشتن ...

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها :