این یک آپدیت نیست !

گندش بزنند این علیزادهء دراز دست کوتاه عقل بی مصرف لنگی را !

یک بازیکن هر چقدر هم مخ اش خون دماغ شده باشد ! و روانش گل واژه ای و شادمنگولی باشد ! حتی اگر مغز یا هر جای دیگرش را خر بالغ از ٩٣ جا گاز گرفته باشد ! در بازی دربی آن هم دقیقهء ٩٣ توی محوطه جریمه یک موقعیت سادهء کللن بی خطر را هندبالی و دستمالی نمی کند که یک تیم را به قول دادا امیر کاغذ کاربن به گاه بدهد ! و خوشحالمندی امت همیشه در صحنه ای را به پاک فنا بدهد یا پاک به فنا بدهد !!!

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
تگ ها :